การดึงเมล์จากเซิร์ฟเวอร์อื่นโดยใช้ฟังก์ชัน Remote POP
  การตั้งค่า SMTP Authentication เพื่อใช้งานระบบเมล์ผ่านโปรแกรม Mac OS
  การตั้งค่า SMTP Authentication เพื่อใช้งานระบบเมล์ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook
  การตั้งค่า SMTP Authentication เพื่อใช้งานระบบเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook Express
  การกำหนด Safe and Block Sender list ผ่านทางเว็บเมล์ (สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debutmail Basic)
  การกำหนด Safe and Block Sender list ผ่านทางเว็บเมล์ (สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debutmail Pro)
  การกำหนด Rule เพื่อคัดกรอง SPAM สำหรับผู้ใช้งาน MS Outlook และ Outlook Express
  คู่มือการติดตั้งและใช้งาน MAPI Connector บนโปรแกรม MS Outlook (สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debutmail Pro)
  คู่มือการใช้งานเว็บเมล์ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debutmail Basic
  คู่มือการใช้งานเว็บเมล์ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debutmail Pro แบบ Webmail Standard
  คู่มือการใช้งานเว็บเมล์ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debutmail Pro แบบ Web 2.0
  คู่มือการใช้งานเว็บเมล์ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Debut UC
  คู่มือการตั้งค่าอีเมล์บน Android แบบ Exchange
  คู่มือการตั้งค่าอีเมล์บน Android แบบ IMAP/POP3
  คู่มือการตั้งค่าอีเมล์บน iPad/iPhone แบบ Exchange
  คู่มือการตั้งค่าอีเมล์บน iPad/iPhone แบบ IMAP/POP3